GRAŽŪS ŽODŽIAI, SVEIKINIMAI

Autorinės teisės priklauso rašytojams ir Tobuleju.com . Norėdami platinti ir naudotis tekstais, nurodykite autorių bei internetinio puslapio adresą.

Miela Mama, Močiute,

Tik Tau vienai ruduo po kojom kloja visą auksą.

Tik dėl Tavęs šįryt rasa pavirto nuostabiu šerkšnu.

Tik Tau gražiausias raštas iš voratinklių šilkų nuaustas

Ir išskrendančiom gervėm skambantis dangus.

O mes Tau linkim viso kas geriausia - Energijos, jaunatviškumo nestokot.

Gyventi sau ir džiaugtis laisve

Bei niekad nenusutot svajot.

Eilės Rasos Banelės


Išleistuvių proga

Ir vedėt Jūs mus per žinių labirintus,

Lydėjot per nelengvą mokslo kelią.

Tik padėkot nespėjom už visus vargus.

Už tą nelengvą mokytojo dalią.

Išėjom į pasaulį dar labai jauni.

Išdidūs, viską galintys atrodo.

Palikome mokyklą praeity.

Galvojom, kad labai ji nusibodo.

Tačiau atsukus laiką praeitin

Ne tokios baisios jau atrodo mokslo dienos.

Gyvenome jaunatviška viltim

Kuri sujungė mus visus į vieną...

Į vieną kumštį stiprų ir galingą,

Kuris nuo seno vadinasi jaunystė.

Tačiau nebodami maištų mūsų niekingų

Jūs vedėt mus per mokslo karalystę.

Mokyklos suolas mums atrodė toksai kietas.

Norėjos šėlt, kvailiot, skrajoti.

Kol mes pasaulyje ieškojom savo vietos,

Jūs mums neleidot mokslo nauda abejoti.

Išėjom...

Ir galvojom - nebegrįšim.

Nereikia. Nusibodo. Kam?

Bet mūs vaikuos atgimsta vėl jaunystė.

Tik Mokytojo vardas liks ilgam.

Eilės Rasos Banelės


Gyvenimas - beprotiškos supynės,

Sūpuojančios žemyn, aukštyn.

Atrodo pasiektas jau dugnas,

O tai tik spyris - eit pirmyn.

Tas nuolatinis virsmas

Gena mus tolyn,

Į egzistencijos platybes,

Kur gera būt savim.

Eilės Rūtos Steponavičienės

Pasąmonės slėpiniai

Medis, lieptas, trečias krantas

Drobės potėpiai sodri.

Melancholiškas paveikslas

Kabo salės pakrašty.

Kas pasąmonėj paslėpta

Numanyti negali.

Bet pakalbinki tu medį,

Lieptą upės vidury.

Sušnabždės jie tau ką matė

To žmogaus širdis tyli.

Gal visatos begalybę,

Žvaigždę kosmoso centre.

O gal ežero didybę,

Spindinčio dangaus skliaute.

Eilės Rūtos Steponavičienės

Dėkojame gerb. Raimondai Taškūnaitei už sukurtas eiles Tobuleju.com tinklaraščiui:

1.Tobulėjimas - minčių spindulėlis.

Kai draugystės ratelis

Didėja nuo gražaus

Kasdieninio bendravimo

Ir tolerancijos atspindžių -

Kūrybiniuose miškuose medžiai

Sužaliuoja, paslaptingai

Kviesdami saviugdos tinkliaraštyje

Surasti tinkamų, prasmingų minčių,

Nes čia kartu pasidžiaugsite likimu,

Greitai tobulėsite nusišypsodami

Ir sušildydami vieni kitus -

Artėjančios vasarėlės minčių spindulėliu.

/ Saviugdos tinkliaraščiui tobulėju

Autorė Raimondos T.kūryba./.

2.Išskirtinės linksmos mintys.

Širdies tekstai - tobulėjimo langeliai.

Padovanotos išskirtinės

Linksmos ir sėkmingos mintys -

Tarsi šviesaus pavasario,

Laimingo gyvenimo žiedai,

Pralinksmins čia ir dabar lankytojus tikrai

Kurie gerbia visus šalia esančius draugus,

Nes jie talentingumu svajoja suspindėti

Pravėrę tobulėjimo langelius,

Tik reikia atsakingais žingsneliais

Surasti Saviugdos prasmingą tinkliaraštį

Ir vilties piršteliu atverstus išsirinkti

Parašytus širdimi tekstus.

/Autorė Raimondos T.kūryba./.

3. Pražydę lotoso žiedai.

Grakšti gulbė.

Sėkmingas balsas

Skamba vilties erdvėje,

Esate čia reikalingi,

Nes sukuriame širdimi

Reikalingus palinkėjimus, tostus.

Tegul jaunimo veiduose

Pasilieka džiaugsmo

Ir prisiminimų minčių lašai,

Nes žemėje pražysta

Dideli lotoso žiedai,

Po šilto lietučio nusišypso

Artimieji vaikai, draugai,

Mylimieji dovanoja

Spalvingas lelijas

Kai ežero krante

Plaukia gulbė grakščiai.

/Autorė Raimondos T.kūryba./.

Jos knygą galite įsigyti čia.