GRAŽŪS ŽODŽIAI, SVEIKINIMAI

Autorinės teisės priklauso rašytojams ir Tobuleju.com . Norėdami platinti ir naudotis tekstais, nurodykite autorių bei internetinio puslapio adresą.

Miela Mama, Močiute,

Tik Tau vienai ruduo po kojom kloja visą auksą.

Tik dėl Tavęs šįryt rasa pavirto nuostabiu šerkšnu.

Tik Tau gražiausias raštas iš voratinklių šilkų nuaustas

Ir išskrendančiom gervėm skambantis dangus.

O mes Tau linkim viso kas geriausia - Energijos, jaunatviškumo nestokot.

Gyventi sau ir džiaugtis laisve

Bei niekad nenusutot svajot.

Eilės Rasos Banelės


Išleistuvių proga

Ir vedėt Jūs mus per žinių labirintus,

Lydėjot per nelengvą mokslo kelią.

Tik padėkot nespėjom už visus vargus.

Už tą nelengvą mokytojo dalią.

Išėjom į pasaulį dar labai jauni.

Išdidūs, viską galintys atrodo.

Palikome mokyklą praeity.

Galvojom, kad labai ji nusibodo.

Tačiau atsukus laiką praeitin

Ne tokios baisios jau atrodo mokslo dienos.

Gyvenome jaunatviška viltim

Kuri sujungė mus visus į vieną...

Į vieną kumštį stiprų ir galingą,

Kuris nuo seno vadinasi jaunystė.

Tačiau nebodami maištų mūsų niekingų

Jūs vedėt mus per mokslo karalystę.

Mokyklos suolas mums atrodė toksai kietas.

Norėjos šėlt, kvailiot, skrajoti.

Kol mes pasaulyje ieškojom savo vietos,

Jūs mums neleidot mokslo nauda abejoti.

Išėjom...

Ir galvojom - nebegrįšim.

Nereikia. Nusibodo. Kam?

Bet mūs vaikuos atgimsta vėl jaunystė.

Tik Mokytojo vardas liks ilgam.

Eilės Rasos Banelės


Gyvenimas - beprotiškos supynės,

Sūpuojančios žemyn, aukštyn.

Atrodo pasiektas jau dugnas,

O tai tik spyris - eit pirmyn.

Tas nuolatinis virsmas

Gena mus tolyn,

Į egzistencijos platybes,

Kur gera būt savim.

Eilės Rūtos Steponavičienės

Pasąmonės slėpiniai

Medis, lieptas, trečias krantas

Drobės potėpiai sodri.

Melancholiškas paveikslas

Kabo salės pakrašty.

Kas pasąmonėj paslėpta

Numanyti negali.

Bet pakalbinki tu medį,

Lieptą upės vidury.

Sušnabždės jie tau ką matė

To žmogaus širdis tyli.

Gal visatos begalybę,

Žvaigždę kosmoso centre.

O gal ežero didybę,

Spindinčio dangaus skliaute.

Eilės Rūtos Steponavičienės